7. prosinca 2019.

OTVORENO PRVENSTVO ZAGREBA U REKREATIVNOM KUGLANJU ZA 2019

OTKAZANO ZBOG MALOG BROJA PRIJAVA

Informacije o natjecanju:


 1. Organizacija:
  - ZAGREBAČKI SAVEZ SPORTSKE REKREACIJE „SPORT ZA SVE“
  - ZAGREBAČKI KUGLAČKI SAVEZ
 2. Prvenstvo se održava 07. i 08. prosinca 2019.
 3. Prvenstvo se održava na kuglani Pongračevo, Klanječka 37
 4. Natjecanja su u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji
 5. Na prvenstvu mogu nastupiti svi kuglači s izuzetkom igrača-ica koji nastupaju u 1. A HKL ili reprezentaciji Hrvatske
 6. Sudionici natjecanja nisu posebno osigurani, te nastupaju na vlastitu odgovornost
 7. Isključivo on-line prijave na www.sportzasve-zagreb.hr primaju se do 04.12.2019.
  Prijava je pravovaljana nakon uplate kotizacije za natjecanje.
 8. Kotizacija za ekipno natjecanje iznosi 100,00 kn po ekipi, a za pojedinačno natjecanje 30,00 kn po osobi.
 9. Uplata kotizacije do 04.12.2019. na račun:
  ZSSR „Sport za sve“ - Savska cesta 137, 10000 Zagreb
  IBAN: HR0323600001101531928
  Pod opis plaćanja: 90005 – naziv ekipe ili 90005 – ime i prezime osobe
 10. Raspored natjecanja biti će objavljen na internetskim stranicama Saveza 05.12.2019.
 11. Za najuspješnije ekipe, te igrača-icu predviđene su sportske i druge nagrade.
 12. Dodatne informacije na:
 13. rekreacija@zgsport.hr ili 01 6431022

Propozicije natjecanja:


Ekipno

 1. Ekipno natjecanje održava se u subotu 07.12. od 15:00 h.
 2. Ekipno natjecanje održava se odvojeno u ženskoj i muškoj konkurenciji.
 3. Ekipe čine 4+1 igrača-ice (četiri igrača-ice + rezerva)
 4. Natjecanje se održava na “narodni način”
 5. Igraju četiri igrača-ice, po tri hica u dvanaest serija (4x3x12), po dvije serije u svakoj stazi
 6. Nastup svake ekipe traje 60 minuta uključujući 5 minuta zagrijavanja
 7. Plasman ekipe određuje zbroj oborenih čunjeva
 8. Ako dvije i više ekipa imaju isti broj oborenih čunjeva bolja je ona ekipa koja ima manje promašaja, a ako je i to isto, bolja je ona ekipa koja je oborila više čunjeva u posljednjoj seriji.

Pojedinačno

 1. Pojedinačno natjecanje održava se u nedjelju 08.12. od 10:00 h.
 2. Pojedinačno natjecanje održava se odvojeno u ženskoj i muškoj konkurenciji.
 3. Ekipe mogu prijaviti svoje sudionike za pojedinačni nastup.
 4. Ždrijebom će se odrediti na kojoj će stazi početi nastup
 5. Igrač-ica ima pravo u svom nastupu izvesti 5 probnih hitaca na početnoj stazi, a natjecanje se provodi sa 5 hitaca u pune i 5 hitaca na čišćenje na svakoj stazi – ukupno 60 hitaca, a u roku od 30 minuta. Nakon isteka 30 minuta nastup se prekida, a igrač-ica nema pravo izvesti preostale hice, upisuje se rezultat postignut u 30 minuta nastupa.
 6. Plasman igrača-ice određuje zbir oborenih čunjeva
 7. Ako su dva ili više igrača-ica izjednačeni po broju oborenih čunjeva, bolje plasiran je onaj igrač-ica koji ima bolji rezultat “na čišćenje”. Ako je i tada rezultat isti bolji je igrač-ica koji ima manje praznih hitaca

Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka


ZSSR “SPORT ZA SVE” kao Voditelj zbirke osobnih podataka, obavještava Vas da su Vaši osobni podaci prijave primljeni putem web stranice Saveza www.sportzasve-zagreb.hr i da će biti obrađeni.

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete Vašu privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih ZSSR “Sport za sve” kao korisniku putem web stranice u svrhe koje su ovdje izričito navedene. Davanje podataka je dobrovoljno, te sukladno tome ovu Izjavu niste dužni prihvatiti, odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke u Prijavu dostupnu na ovoj web stranici.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka unosom u Prijavu smatra se da ste suglasni s obradom istih. Ustupljeni osobni podaci će biti obrađeni u svrhu održavanja OTVORENOG PRVENSTVA ZAGREBA U REKREATIVNOM KUGLANJU ZA 2019. Vaše obrađene podatke čuvati ćemo u razdoblju od 10 (deset) godina, nakon čega će se isti automatski brisati prema propisanim procedurama Politike GDPR-a. Obradi osobnih podataka u navedene svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu.

ZSSR “SPORT ZA SVE” će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Savez poštuje i štiti privatnost svojih korisnika i posjetitelja web stranica, čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka, te onemogućava pristup i priopćavanje Vaših osobnih podataka ijednoj trećoj strani, osim onim svojim zaposlenicima i tvrtkinim Izvršiteljima obrade kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti vezanim uz narav posla koji obavljaju. Vaši osobni podaci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše prethodne izričite privole, osim i samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Voditelj zbirke Vaših osobnih podataka registrirani je ured Saveza na adresi Savska cesta 137, Zagreb.

U svakom trenutku možete dobiti uvid u svoje osobne podatke koji se obrađuju, te zatražiti ispravak, izmjenu ili dopunu podataka.

Vašu privolu danu za obradu podataka možete u bilo kojem trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja, povući/opozvati, odnosno odustati od iste i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka i marketinške aktivnosti usmjerene prema Vama. Opoziv privole možete podnijeti poštom na gore navedenu adresu tvrtke ili e-poštom na adresu rekreacija@zgsport.hr

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem ove web stranice potvrđujete da ste istu pažljivo pročitali i razumjeli sve informacije u istoj, te dopuštate da ZSSR “SPORT ZA SVE” kao Voditelj zbirke osobnih podataka i korisnik, obrađuje i koristi vaše osobne podatke u svrhu održavanja OTVORENOG PRVENSTVA ZAGREBA U REKREATIVNOM KUGLANJU ZA 2019. godinu. Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj Izjavi.

homeenvelopeprinterphonecrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram