Program sportske rekreacije po gradskim četvrtima u objektima mjesne samouprave 2024.

Osnovna namjena programa "SPORT ZA SVE U MJESNOJ SAMOUPRAVI" je organiziranje sportske rekreacije u objektima mjesnih samouprava na području Gradskih četvrti - Mjesnih odbora u Gradu Zagrebu.

Program je pokrenut u ožujku 2005. godine i do danas ga kontinuirano provodimo, s time da se broj korisnika višestruko uvećao. Sada, u programu redovito vježba skoro 1500 građana, ali i dalje otvaramo nove lokacije i nove grupe, te promoviramo različite oblike vježbanja.

Program provodimo u svim Gradskim četvrtima, na lokacijama 42 Mjesne samouprave, trenutno je formirano 76 grupa koje kontinuirano vježbaju 2 x tjedno .

U rad je uključeno 28 trenera sportske rekreacije, kineziologa.

Program omogućuje građanima Zagreba prostorno blisku i lako dostupnu , te stručno vođenu redovitu tjelovježbu; sve u cilju osmišljavanja stvaralačkog načina i stila života, poboljšanja tjelesnog i mentalnog zdravlja, realizacije ljudske potrebe za kretanjem, fizičkom aktivnošću i igrom, te uspješnijoj socijalnoj integraciji u dinamici visoko urbane sredine.

Cijena godišnje članarine iznosi 60 eura . 

Savez je osmislio lepezu programa koju nudi članovima u cilju promocije zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti u osmišljavanju zajedničkog stvaralaštva načina i stila života, sadržajnog provođenja slobodnog vremena i očuvanja svekolikog zdravlja kroz realizaciju osnovne ljudske potrebe za kretanjem, redovitom tjelovježbom i igrom.

  • Sport za sve u MS
  • Kretanjem do zdravlja-Nordijsko hodanje
  • Plivanje na zagrebačkim bazenima - aqua aerobik, usavršavanje tehnika plivanja , Repliga
  • Ljetni program
  • Online treninzi
  • Izleti, Manifestacije
  • Preventivni zdravstveni pregledi
  • Savjetovalište SPORT ZA SVE

Program je osmišljen da aktivira gradske resurse:
prostorne mogućnosti u objektima mjesnih sanouprava
inovativne sadržaje SPORTA ZA SVE - ZAGREB
potencijale naših visokoobrazovnih strčnjaka kineziologa

Korisnici ovoga programa su mladež i srednja dob, radno aktivno stanovništvo ali i umirovljenici, kao i osobe s posebnim potrebama; koji aktivno sudjeluju u organiziranim oblicima sportske rekreacije najmanje dva puta tjedno. Provodimo različite oblike rekreativnog vježbanja, prilagođene pojedinim korisničkim skupinama zavisno o njihovim zdravstvenim ili tjelesnim mogućnostima.

GČ BREZOVICA
GČ ČRNOMEREC
GČ DONJA DUBRAVA
GČ GORNJA DUBRAVA
GČ MAKSIMIR
GČ MEDVEŠČAK
GČ NOVI ZAGREB - ISTOK
GČ NOVI ZAGREB - ZAPAD
GČ PEŠČENICA
GČ PODSLJEME
GČ PODSUSED - VRAPČE
GČ SESVETE
GČ STENJEVEC
GČ TREŠNJEVKA - JUG
GČ TREŠNJEVKA - SJEVER
GČ TRNJE

GRADSKA ČETVRT BREZOVICA

Više o ustrojstvu, povijesti i vijeću gradske četvrti na linku ZAGREB.HR

MO BREZOVICA

Adresa:

Umirovljenici:

Mladež i srednja dob:

Voditeljica:
Brezovička cesta 100

UTO-ČET 17:00-18:00

UTO-ČET 18:00-19:00

Vlatka Županić

GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC

Više o ustrojstvu, povijesti i vijeću gradske četvrti na linku ZAGREB.HR

MO BAN KEGLEVIĆ

Adresa:

Umirovljenici:




Mladež i srednja dob:


Voditeljica:
Bleiweisova 24

UTO 09:00-10:00 ( dvorana Bleiweisova )
10:00-11:00 ( Tuđman -boćalište )
ČET 09:00-10:00 ( dvorana Bleiweisova )
10:00-11:00 ( Tuđman -boćalište )




Andrea Francetić

GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA

Više o ustrojstvu, povijesti i vijeću gradske četvrti na linku ZAGREB.HR

MO TRNAVA

Adresa:


Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:


Voditelj:

Napomena : zbog prenamjene MO
vježbanje se odvija na otvorenom

Resnički put 1a
nogometne igralište-Križanje Valunske ploče i Resničkog puta

SRI 09:30-10:30 ; 10:30-11:30
PET 09:30-10:30 ; 10:30-11:30




Leon Tomić

MO ČULINEC

Adresa:

Umirovljenici:



Mladež i srednja dob:

Voditelj:
Ulica badema 2a

UTO 09:30-10:30, 10:30-11:30
ČET: 09:30-10:30, 10:30-11:30




Leon Tomić

MO "30. svibnja 1990."

Adresa:

Umirovljenici:

Mladež i srednja dob:


Voditeljica:
Vinodolska ulica 23



PON 20:00-21:00
PET 18:00-19:00

Irena Franjković

GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA

Više o ustrojstvu, povijesti i vijeću gradske četvrti na linku ZAGREB.HR

MO KLAKA

Adresa:

Umirovljenici:



Mladež i srednja dob:

Voditeljica:
Zdenka Škreba 3

PON 09:00-10:00
PET 09:00-10:00




Irena Franjković

MO DRAVSKA

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:



Voditeljica:
Dravska ul. 4

UTO 18:00-19:00
ČET 18:00-19:00

UTO 19:00-20:00
ČET 19:00-20:00


Irena Franjković

MO Miroševec

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:


Voditeljica:
Miroševečka cesta 131

UTO 18:00-19:00
ČET 18:00-19:00




Zvonimira Biondić

MO Trnovčica

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:


Voditeljica:
Trnovčica 2a

UTO 16:15 - 17.15
ČET 16:15 - 17:15




Irena Lovrenčić

MO Oporovec

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:


Voditeljica:
Oporovečki vinogradi 20

PON 18:45-19:45
SRI 18:45-19:45

PON 19:45-20:45
SRI 19:45-20:45

Zvonimira Biondić

GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR

Više o ustrojstvu, povijesti i vijeću gradske četvrti na linku ZAGREB.HR

MO BUKOVAC

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:


Voditelji:
Mogilska cesta 50

UTO: 16:00-17:00
ČET: 16:00-17:00

UTO: 17:00-18:00
ČET: 17:00-18:00

Nataša Lončar

MO DOBRI DOL

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:


Voditeljice:
Dobri Dol 49

UTO 10:00-11:00, 11:00-12:00
ČET 10:00-11:00, 11:00-12:00

UTO 19:00-20:00
ČET 18:00-19:00

Zdravka Munjas
Nataša Lončar

MO DOTRŠČINA

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:

Voditeljica:
II.Jazbinski odvojak 6

PON 18.00-19:00
SRI 18:00-19:00



Pavica Zelić

Mala pozornica na ulazu u Maksimir

Adresa:

Umirovljenici:



Mladež i srednja dob:


Voditelj:
Mala pozornica na ulazu u Maksimir

PON 08:15-09:15
SRI 08:15-09:15
PET 08:15-09:15




Ludvik Leutar

GRADSKA ČETVRT MEDVEŠČAK

Više o ustrojstvu, povijesti i vijeću gradske četvrti na linku ZAGREB.HR

MO AUGUST CESAREC

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:


Voditelji:
Tkalčićeva 33

PON 9:00-10:00 ( unutra ); 10:00-11:00 ( dvorana , od 01.04.vani - Opatovina )
ČET 9:00-10:00 ( unutra ); 10:00-11:00 ( dvorana, od 01.04. vani - Opatovina )




Zdravka Munjas

MO NOVA VES

Adresa:

Umirovljenici:

Mladež i srednja dob:

Voditelj:

NAPOMENA : poč . 01.12.2023.
Opatička 16

UTO 09:00-10:00 ; 10:00-11:00
PET 09:00-10:00 ; 10:00-11:00


Tea Glušica

GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK

Više o ustrojstvu, povijesti i vijeću gradske četvrti na linku ZAGREB.HR

MO JAKUŠEVEC

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:


Voditelj:
Gata 1

PON: 20:00-21:00
SRI: 20:00-21:00




Ludvik Leutar

MO ODRA

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:


Voditelji:
Odranska 82

UTO 9:00-10:00
ČET 9:00-10:00




Branka Biondić

MO TRAVNO

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:


Voditelj:
Ul. B. Magovca 63

SRI 11:00-12:00; 12:00-13:00;
PET 11:00-12:00; 12:00-13:00;




Ludvik Leutar

GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD

Više o ustrojstvu, povijesti i vijeću gradske četvrti na linku ZAGREB.HR

MO KAJZERICA

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:


Voditelji:
IV. Podbrežje 5

PON 18:00 - 19:00
SRI 16:00 – 17:00

PON 19:00 - 20:00
SRI 17:00 - 18:00

Ivan Lukanović

MO SIGET

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:


Voditeljica:
Radmanovačka ulica 39

UTO 16.15-17.15
ČET 16.15-17.15

UTO 17:15-18:15
ČET 17:15- 18:15

Valentina Novosel Kukolja

GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA

Više o ustrojstvu, povijesti i vijeću gradske četvrti na linku ZAGREB.HR

MO BRUNO BUŠIĆ

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:

Voditelji:
Ul. A. Jakšića 29a

PON 17:30-18:30
ČET 17.30-18.30



Jelena Rakić

MO IVANJA REKA

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:


Voditelj:

NAPOMENA : POČ. 21.02.2024.
Marofska ul. 2a

SRI 17:00-18:00
PET 18:00-19:00

SRI 18:00 -19:00
PET 19:00-20:00

Dražen Dolenec

GRADSKA ČETVRT PODSLJEME

Više o ustrojstvu, povijesti i vijeću gradske četvrti na linku ZAGREB.HR

MO GRAČANI

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:

Voditelji:
Isce 15

UTO: 11:00-12:00
ČET: 11:00-12:00



Marta Gospodarić

MO MLINOVI

Adresa:

Umirovljenici:



Mladež i srednja dob:

Voditelji:
Jahorinska 5

PON 9:00-10:00;10:00-11:00
SRI 9:00-10:00
PET 9:00-10:00



Marta Gospodarić

MO ŠESTINE

Adresa:

Umirovljenici:

Mladež i srednja dob:

Voditelj:
Šestinski trg 10

PON-PET 17:00-18:00



Ivan Vuković

GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE

Više o ustrojstvu, povijesti i vijeću gradske četvrti na linku ZAGREB.HR

MO PERJAVICA-BORČEC

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:


Voditelji:
Medpotoki 32

PON 07:45-08:45 ; UTO 11.00-12:00 12:00-13:00
SRI 07:45-08:45 ; ČET 11:00-12:00 12:00-13:00

UTO 18:00-19:00, 19:00-20:00
ČET 18:00-19:00, 19:00-20:00

Boris Jerneić

MO GORNJE VRAPČE

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:

Voditelji:
Trg Stjepana Severa 1

PON: 09:00-10:00
SRI: 09:00-10:00



Boris Jerneić

MO VRAPČE-CENTAR

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:


Voditelji:
Ilica 421

UTO: 07:45-08:45
ČET: 07:45-08:45

UTO: 17:00-18:00
ČET: 17:00-18:00

Boris Jerneić

GRADSKA ČETVRT SESVETE

Više o ustrojstvu, povijesti i vijeću gradske četvrti na linku ZAGREB.HR

MO NOVO BRESTJE

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:


Voditeljice:
Ul. Ljubičica 33

PON 18:00-19:00
SRI 18:00-19:00

PON 19:00-20:00
SRI 19:00-20:00

Zdravka Munjas

MO SESVETSKI KRALJEVEC

Adresa:

Umirovljenici:



Mladež i srednja dob:


Voditelj:

NAPOMENA : POČ.21.02.2024
Dugoselska 35

PON: 09:00-10:00, 10:00-11:00
SRI: 09:00-10:00, 10:00-11:00


UTO 19:00-20:00
ČET 19:00-20:00

Dražen Dolenec

MO MORAVČE

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:


Voditeljica:
Prigorska ulica 80

UTO 19:00-20:00
ČET 19:00-20:00

UTO 20:00-21:00
ČET 20:00-21:00

Barbara Legin

GRADSKA ČETVRT STENJEVEC

Više o ustrojstvu, povijesti i vijeću gradske četvrti na linku ZAGREB.HR

MO STENJEVEC

Adresa:

Umirovljenici:

Mladež i srednja dob:

Voditelji:
Samoborska cesta 71/1

PON I ČET: 16:00-17:00

PON I ČET: 17:00-18:00

Boris Jerneić-ponedjeljak
Ivan Krauze -četvrtak

MO MALEŠNICA

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:


Voditeljica:
I.B.Mažuranić 18

PON 13:00-14:00 dvorana
SRI 13:00-14:00 dvorana

PON 14:00-15:00 dvorana
SRI 14:00-15:00 dvorana

Andrea Francetić

MO KUSTOŠIJA

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:


Voditelji:
Zagrebačka 88

PON: 10:15-11:15, 11:15-12:15
SRI: 10:15-11:15, 11:15-12:15

PON: 17:00-18:00
SRI: 17:00-18:00

Boris Jerneić i Ivan Krauze

MO ŠPANSKO SJEVER

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:


Voditeljica:
Trg Ivana Kukuljevića 1

PON 16:00-17:00
SRI 16:00-17:00

PON 17:00-18:00
SRI 17:00-18:00

Kristina Rebić

GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG

Više o ustrojstvu, povijesti i vijeću gradske četvrti na linku ZAGREB.HR

MO KNEŽIJA

Adresa:

Umirovljenici:



Mladež i srednja dob:


Voditelji:
Albaharijeva 2, Park Hrvatskog proljeća

PON 8:15-9:15 unutra ; 9:15-10:15 vani
SRI 8:15-9:15 unutra ; 9:15-10:15 vani
PET 9:30-10:30 vani

UTO: 18:00-19:00
ČET: 18:00-19:00

Marijeta Čičković
Ivan Lukanović

MO PREČKO

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:


Voditeljica:
Prečko 2a

UTO: 16:00-17:00, 17:00-18:00
ČET: 16:00-17:00, 17:00-18:00

UTO: 18:00-19:00
ČET: 18:00-19:00

Marta Gospodarić

MO GAJEVO

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:


Voditeljica:
Koprivnička 47

UTO 9:30-10:30
ČET 9:30 -10:30




Karolina Muža

GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER

Više o ustrojstvu, povijesti i vijeću gradske četvrti na linku ZAGREB.HR

MO PONGRAČEVO

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:


Voditelji:
Opatijski trg 10

UTO 08:50-09:50, 09:50-10:50
ČET 08:50-09:50, 09:50-10:50

PON 17:15-18:15; 18:15 - 19:15
ČET 17:00-18:00; 18:00-19:00

Boris Jerneić
Viktorija Trninić

GRADSKA ČETVRT TRNJE

Više o ustrojstvu, povijesti i vijeću gradske četvrti na linku ZAGREB.HR

MO MARIN DRŽIĆ

Adresa:

Umirovljenici:


Mladež i srednja dob:


Voditelji:
Kruge 9

PON: 9:00-10:00 na SRC Trnje (na odbojkaškom terenu)
SRI: 9:00-10:00 na SRC Trnje (na odbojkaškom terenu)

SRI 19:00-20:00
PET: 18:00-19:00

Ivan Krauze
Ivan Lukanović
homeenvelopeprinterphonecrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram