Ljetni program 2017. - Odluka internog natječaja

Odluka o raspodijeli sredstava za sufinanciranje Ljetnog programa Saveza za 2017. godinu.

Upravni odbor Zagrebačkog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ na svojoj Sjednici održanoj 08.06.2017. donijelo je odluku o raspodjeli sredstava za sufinanciranje programa DSR u okviru Ljetnog programa Saveza za 2017. g. prema internom natječaju Saveza od 23. svibnja 2017.

DSR Centar                         22.000,00 kn
DSR Črnomerec                  16.000,00 kn
DSR Kupinečki Kraljevec      8.000,00 kn
DSR Maksimir                     12.000,00 kn
DSR Medveščak                 12.000,00 kn
DSR Omega                         8.000,00 kn
DSR Speedminton                8.000,00 kn
DSR Trnje                           14.000,00 kn

Obrazloženje: Na interni natječaj pristiglo je 8 prijava DSR, članica Saveza. Na temelju prijedloga stručnog tajnika Saveza – UO donosi predmetnu Odluku. Navedena DSR potpisuju sa ZSSR „Sport za sve“ Ugovor o sufinanciranju projekata Ljetnog programa 2017., u roku 15 dana od dana donošenja Odluke.

Transfer odobrenih sredstava realizira se u tri (3) jednake rate, po dinamici:

• 01.07.2017.
• 01.08.2017.
• 01.09.2017. odnosno nakon primljenog i usvojenog izvješća DSR

Odluka u .pdf formatu

Ugovor o sufinanciranju